• Viết

    KHI NÀO TÌNH YÊU ĐẾN

    Chúng ta sống vẫn luôn cần có tình yêu. Chẳng có ai dám dũng cảm nói rằng mình sống trên đời này không cần tình yêu. Đối với những người đang yêu, được yêu là may mắn. Còn với những ai chưa tình thấy tình yêu, hay đã từng thất bại trong tình yêu, thì chính là tình yêu vẫn chưa tìm đến họ mà thôi. Khi nào tình yêu đến? Có thể chỉ bằng cái chạm mắt, bạn biết rằng tình yêu đến. Nhưng tình yêu sẽ như thế nào. Có giống với những gì mà ta tưởng tượng. Khi ta tưởng tượng, người ta yêu sẽ rất phù…